Staat
van
de
Burger

een doe- & denkconferentie
rond grote & kleine burgerinitiatieven

zondag 20 september, Arenbergschouwburg, Antwerpen

Koop tickets

Programma

Deuren: 13u30

Lezingen deel 1

14u - grote zaal

 • Filip De Rynck (UGent)
 • Hart Boven Hard - Wouter Hillaert
 • G1000 - Cato Léonard
 • NewB - Dirk Coeckelbergh

Pauze voorzien rond 15u45

Lezingen deel 2

16u15 - grote zaal

 • Lightning Talks: De Koep: Mijn 2040 (Jef Van Eyck), De Gentse Lente (Mehdi Maréchal), Picnic the Streets (Urban Foxes/Bram Dewolfs)
 • Ringland - Elisabeth Vermeulen en Sven Augusteyns
 • MovementX - Dyab Abou Jahjah
 • Klimaatzaak - Serge De Gheldere
 • Jee Kast (afsluiter)

Einde deel 2 voorzien om 18u

Meer informatie over de sprekers kan je hier vinden.

Avondprogramma

18u tot 23u - Foyer en kleine zaal

 • Ontmoetingstafels met sprekers
 • Boekenmarktje
 • Eten en drinken
 • De Toekomst: een interactieve ervaring in de kleine zaal
 • De Redactie
 • Workshop “democratie” met Gido Van den Ende
 • De Crisis Is Voorbij: dansfeestje vanaf 21u

Persbericht: De staat van de burger

De kloof tussen staat en burger lijkt groter dan ooit. Wakkere burgers laten overal in het land van zich horen. Allerhande burgerbewegingen, groot en klein, die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving nemen het heft in eigen handen. Hun succes toont aan dat het kan. Maar de samenwerking tussen burger en staat blijkt in de praktijk nog steeds heel erg moeilijk.

Hoe maak je van een burgerbeweging een succes? Hoe kunnen burgerbewegingen schijnbare maatschappelijke patstellingen deblokkeren? Hoe creëer je (positieve) impact? En hoe boek je succes in de samenwerking met en de verhouding tot de publieke diensten? Hoe zetten we samen stappen richting betekenisvolle beleidsparticipatie? Hoe kan een burgerinitiatief uitgroeien tot een onderdeel van beleidsvorming?

De Staat van de Burger gaat op zoek naar de antwoorden. Aan de hand van kleine en grote burgerbewegingen voeren we een meanderend onderzoek naar verhouding tussen hen, politiek en bestuur. En naar de kracht die je hebt als individu en als groep. En wat je ermee kan bereiken.

Wat wordt het concreet?

 • Een stomend, one off evenement voor en door burgers op zondag 20 september in Arenberg, Antwerpen.
 • De tijd: 14u00-23u00 (deuren: 13u30)
 • Korte ‘behind the scenes’ presentaties, straffe verhalen en pittige vragenrondes met de pioniers van bekende burgerbewegingen. Reeds bevestigd zijn Wouter Hillaert, Hart boven Hard; Cato Léonard, G1000; Serge de Gheldere, Klimaatzaak; Wietse Vermeulen, Ringland; Dyab Abou Jahjah, Movement X; Jef Van Eyck, De Koep in Turnhout; Mehdi Maréchal, Gentse Lente; Pieter Deschamps, Lab van Troje. In de loop van de zomer volgen nog meer namen.
 • Een avondprogramma waarin deelnemers zelf kunnen participeren, allerhande gesprekken en discussies kunnen aangaan met de aanwezige pioniers en met elkaar, verbindingen kunnen maken, kennis verzamelen, plannen smeden én feesten. Want de huidige staat van de burger mag ook gevierd worden.
 • In aanloop naar 20 september houden we onze armen en oren open voor prangende vragen, hete hersenkronkels en activerende escapades van iedereen die zich betrokken voelt. Liefhebbers kunnen ook gewoon meedoen.

Praktisch

 • Locatie: Arenberg, Arenbergstraat 28, Antwerpen
 • Tijd: 14u00-23u00 (deuren: 13u30)
 • Tickets: € 5/3 (-26j, A-kaart) via http://www.arenbergschouwburg.be/content/arenberg/nl/agenda/seizoen15-16/StaatVanDeBurger.html/all/2015/09/page/0
 • Perscontact: Thomas Goorden, 0473 38 04 99, info@staatvandeburger.be
 • Verdere info: staatvandeburger.be
 • De Staat van de Burger is een initiatief van LEF, in samenwerking met Antwerpen aan ‘t Woord en de Arenbergschouwburg

Waarom doen we dit?

Vlaanderen telt een aantal stevige burgerbewegingen. Met ruime bekendheid in Vlaanderen en daarbuiten. Met een schare (donerende) sympathisanten, met een sterk op-waarden-gebaseerd inhoudelijk project, met een veelheid aan actieve burgers als dragende kracht, met een afgedwongen plaats in het publieke debat. Dat meerdere burgerbewegingen tot een dergelijk formaat zijn uitgegroeid, is een doorbraak. Het wijst op de groei van burgers in hun rol als mede-eigenaars van de maatschappelijke organisatie. Het wijst op een steeds diepere betrokkenheid en ook op een schaalvergroting van initiatieven die tot hiertoe veelvuldig aanwezig waren maar veelal klein, lokaal en tijdelijk bleven. Deze burgerbewegingen slagen erin de aanwezige competenties te activeren en het sociale kapitaal maximaal te benutten. Ze kunnen een inspiratiebron zijn voor iedereen die een verandering in de samenleving beoogt. Succes dus. Hoe kijken de bewegingen zelf naar hun eigen succes? Hoe definiëren ze succes en hoe meten ze dat? Wat waren/zijn succesfactoren, wat zouden ze behouden en wat zouden ze anders doen?

Het succes brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe hoog ook de inhoudelijke, gemeenschapsvormende en activerende kwaliteiten van de initiatieven, de uitvoering en inbedding ervan komt vaak in conflict met de besturende macht. Elke burgerbeweging kan niet anders dan zich verhouden tot de overheid. Een deel van de verhouding ligt simpelweg in het bestaan van de bewegingen. Allemaal hebben ze een wens om iets te verwezenlijken in de bestaande samenleving. Allemaal zoeken ze een weg naar integratie van de eigen, al dan niet breed gedragen ideeën in de beleidsvorming. De kloof tussen de burgerbewegingen en de overheid is echter groot. De samenwerking blijkt in praktijk erg moeilijk. Hoe groot is de kloof, hoe uit zich dat, op welke manier trachten de burgerbewegingen hier beweging in te krijgen en meer nog, hoe dat effect verduurzamen en consolideren? De discrepantie tussen de bestaande mogelijkheden en de wensen van de bewegingen zorgt onvermijdelijk voor spanning en wrijving. Elk initiatief heeft zijn eigen manier om daarmee om te gaan. Waar de een het conflict opzoekt, gaat de ander erg diplomatisch om met elke mogelijke confrontatie. Hoe kijken de bewegingen naar deze onvermijdelijke spanning, hoe managen ze het conflict en welke rol speelt deze aanpak in de strategische overwegingen?

Met het succes stijgt ook het risico op politieke recuperatie. Het risico dat politieke partijen zich vereenzelvigen met het project, het aldus de partijpolitieke arena in sleuren en de overstijgende doelstelling en focus kapen. Wil je dit als burgerbeweging voorkomen en kan je je hiertegen wapenen? Of zijn er mogelijke voordelen verbonden aan politieke recuperatie? Hoe gebruik je de aanwezige politieke aandacht als kracht?

De staat van de burger vindt de tijd rijp om deze uitdagingen, waar elke burgerbeweging voor staat, overkoepelend samen te brengen en samen te onderzoeken.